Enter your keyword

Kontakt

Pokud nám chcete napsat, použijte prosím tento webový formulář. Děkujeme za zprávu

Vyplněním a odesláním tohoto formuláře udělujete společnosti Media Park s.r.o. souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů.
Informace o zpracování osobních údajů naleznete níže*).

*)  Osobní údaje budou zpracovávány v souladu s ustanoveními zákona  č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) v souvislosti se zprávou nebo komentářem doručeným prostřednictvím webového formuláře pro účely komunikace s odesílatelem této zprávy nebo komentáře. Správcem je společnost Media Park s.r.o., se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 27376371 (dále jen „správce“). Správce bude zpracovávat tyto kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, e-mailová adresa. Osobní údaje budou zpracovávány elektronickou formou a budou uloženy po dobu 1 (jednoho) roku od jejich poskytnutí. Osobní údaje budou poté úplně a nenávratně odstraněny. Pověřence pro ochranu osobních údajů je možné kontaktovat písemně na e-mailové adrese: gdpr@mediapark.cz. Právním základem pro zpracování osobních údajů je v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů souhlas se zpracováním osobních údajů, udělený při vyplňování a odeslání webového formuláře.  Účelem zpracování osobních údajů je komunikace správce s odesílatelem zprávy nebo komentáře prostřednictvím webového formuláře (tj. zaslání odpovědi správce odesílateli). Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím stranám ani předány do třetí země nebo mezinárodní organizaci.  Subjekt údajů má právo požadovat přístup ke svým osobním údajům a na informace o zpracování svých osobních údajů, na jejich opravu a doplnění neúplných osobních údajů, na výmaz nebo omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování, které bylo uskutečněno před odvoláním souhlasu. Subjekt údajů má právo podat stížnost k dozorovému úřadu na ochranu osobních údajů, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. Osobní údaje nebudou podléhat automatizovanému zpracování ani profilování. Osobní údaje byly správci poskytnuty dobrovolně.

.